ESG倡導公司名單

德國寶集團有限公司

藝采國際企業

恒益物業管理有限公司

粵港澳大灣區慈善聯盟

金茶皇加盟店有限公司

點點綠有限公司

廠商會保險代理有限公司

南豐物業管理 -德豐工業中心

香港真滋味食品廠有限公司

西德寶富麗(遠東)有限公司

恒信金屬製品廠有限公司

俊昌行服裝用品有限公司

蛋撻王控股有限公司

香港邦芒服務外包有限公司

萬裕科技集團有限公司

僑豐行有限公司

貿易通電子貿易有限公司

雅各臣科研製藥有限公司

蔬菜統營處

嘉諾撒醫院

九龍巴士有限公司

龍運巴士有限公司

金山電池國際有限公司

信和物業管理有限公司

大快活集團